Home > Al Quran

Tiga Tipe Manusia Penuntut Ilmu. Kalian yang Mana?

Imam Al Ghazali menyebutkan ada tiga tipe manusia dalam menuntut ilmu.
Diskusi dalam majelis ilmu 
Diskusi dalam majelis ilmu

Tiga Tipe Manusia Penuntut Ilmu. Kalian yang Mana?

.

SAJADA.ID--Sahabat yang dirahmati Allah SWT. Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Sebab, dengan ilmu itu maka seseorang akan dijauhkan dari kebodohan. Selain itu, Allah SWT akan mengangkat derajat mereka yang berilmu pada kedudukan mulia (alim).

Dalam hal menuntut ilmu, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, manusia itu terdiri dari tiga jenis. Ketiga jenis manusia itu adalah:

1. Orang yang mencari ilmu untuk dijadikan bekal menuju akhirat. Ia menuntut ilmu semata-mata hanya demi mendapatkan keridhaan Allah dan kepentingan di negeri akhirat. Ia jelas termasuk orang-orang yang beruntung.

2. Orang yang mencari ilmu untuk dijadikan sarana bagi kepentingan kehidupan dunia yang bersifat sementara, yakni untuk meraih kejayaan, kedudukan dan harta benda. Ia adalah orang berilmu yang di dalam hati merasa dirinya hebat, padahal tujuannya sesat. Orang seperti ini amat meng- khawatirkan di akhir hidupnya.

Jika ia keburu meninggal dunia sebelum sempat bertobat, maka dikhawatirkan ia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah (akhir yang buruk), dan hal itu jelas sangat berbahaya.

Tapi jika ia sempat bertobat sebelum keburu meninggal dunia, lalu ia segera mengamalkan ilmunya serta memperbaiki kesalahan-kesalahannya di masa lalu, maka ia akan tergabung ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Sebab sesungguhnya orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa sama-sekali.

× Image